Sala wynajmowana.

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

programy na komputerze, podręczniki, testy